wtorek, 1 marca 2016

ESPBLYNK #06 Powiadomienia na telefonie, E-mail i Twitter

Dziś przedstawię sposoby powiadamiania nas o jakimś konkretnym zdarzeniu.


Dziś będzie bardzo krótko. Za pomocą Blynka możemy ustawić powiadomienia dla użytkownika np w przypadku uruchomienia alarmu, gdy trzeba podlać kwiatki, gdy ktoś nam uruchomił komputer bez naszej wiedzy itp itd. Mamy do dyspozycji 3 metody:
- powiadomienia na telefonie - trzeba mieć w tle uruchomioną apkę, dostęp do neta itp, ale jeśli to mamy zawsze to polecam
- powiadomienia email - wysyłamy na określony adres wiadomość o określonej treści. Niestety małe ograniczenie - 1 mail na minutę, nie wyślemy więc maili do wszystkich domowników w tym samym momencie
- Twitter - sam nie korzystam z niego, więc dla mnie najmniej przydatna opcja

Dodajmy do naszej aplikacji w Blynku widgety od powiadomienia i email.
 
W emailu nie mamy do dyspozycji żadnych opcji, obsługujemy je tylko z poziomu ESP, wadą jest to, że ikonka zabiera cenne miejsce na ekranie.
 
W przypadku powiadomień ustawienia dotyczą powiadomienia, gdy nasz ESP przestanie odpowiadać, a także jaki priorytet maja one w systemie - tu polecam zawsze ustawiać najwyższy.

Poniżej fragment kodu, który wysyła nam maila i powiadomienie na telefon gdy zostanie wciśnięty przycisk na pinie GPIO12. Zaimplementowany jest też mechanizm odczekiwania 62 sekund przed wysłaniem kolejnego.

#define BLYNK_PRINT Serial  // Comment this out to disable prints and save space
#include 
#include 
#include 
dht11 DHT;
#define DHT11_PIN 14
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "e7f4e49f7df64e96bd856a55f738d50e";
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 1000;
unsigned long czas_dzialania = 0;
unsigned int zmienna_V4 = 0;

unsigned int powiadomienie_blokada = 0;

void setup()
{
 pinMode(12, INPUT); 
 Serial.begin(9600);
 Blynk.begin(auth, "costam", "czteryslowawszystkoduzymiliterami");
}

void loop()
{
 unsigned long currentMillis = millis();
 if(currentMillis - previousMillis >= interval) 
 {
   czas_dzialania++;
   zmienna_V4++;
   previousMillis = currentMillis;

   Blynk.virtualWrite( 3, czas_dzialania );
   Blynk.virtualWrite( 4, zmienna_V4%11 );
   Blynk.virtualWrite( 5, zmienna_V4%11 );
   // wykonanie pomiaru
   DHT.read(DHT11_PIN);
   Blynk.virtualWrite(10, DHT.temperature); //virtual pin
   Blynk.virtualWrite(11, DHT.humidity); // virtual pin

   if( powiadomienie_blokada )
    powiadomienie_blokada--;
  }
 Blynk.run();

  if( digitalRead( 12 ) == LOW )
  {
  if( powiadomienie_blokada == 0 )
  {
   Blynk.email("thedambo1@gmail.com", "wlamanie", "Sensor wykryl ruch");
   Blynk.notify("Wykryto ruch");
   powiadomienie_blokada = 62;
  }
  }
}
Tak wygląda otrzymane powiadomienie na telefonie:

I to by było na tyle w tej części. Z ciekawostek dziś wyszła nowa aktualizacja na androida i zmieniono ikonki wszystkim widgetom :) Ale nie będę tego poprawiał w starszych częściach na pamiątkę. Widać, że system się cały czas rozwija.

0 komentarze:

Prześlij komentarz