piątek, 16 grudnia 2016

Logo "Powered by STM32"

Na stronie Community STM32 udostępniono ładne obrazki "Powered by STM32", twórcy zachęcają do umieszczania

sobota, 10 grudnia 2016

Human Resource MachineKolejna gierka o programowaniu.

niedziela, 4 grudnia 2016

DevBoard/programator do ESP-01


Mam kilka układów ESP-01 do wykorzystania, ale sposób ich podłączenia mnie zawsze trochę irytował, zrobiłem więc małą płytkę z wbudowanym programatorem do nich.